Saradnja

Ponuda za pružanje usluga otklanjanja nesaobraznosti robe (prava na reklamaciju proizvoda)

Kako je obaveza prodavca da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača čl. 52. otkloni uzroke i vrste nesaobraznosti robe odnosno da odgovori na reklamaciju korisnika usluga, nudimo Vam mogućnost vršenja istih preko naše firme.

Saradnja Enterijeri Sremčević

Ukoliko ste zainteresovani za zaključenje sporazuma o saradnji u cilju pružanja usluga opravke nameštaja koji se prodaje na teritoriji grada Kragujevca kontaktirajte nas.